Podnik

V odvětví počítačů je podnik organizace, která používá počítače. Bylo zapotřebí slovo, které by zahrnovalo podniky, malé podniky, neziskové instituce, vládní orgány a případně další druhy organizací. Termín podnik vypadal, že dělá tuto práci. V praxi se termín používá mnohem častěji pro větší organizace než menší.


Enterprise

In the computer industry, an enterprise is an organization that uses computers. A word was needed that would encompass corporations, small businesses, non-profit institutions, government bodies, and possibly other kinds of organizations. The term enterprise seemed to do the job. In practice, the term is applied much more often to larger organizations than smaller ones.

Použito v metodice