Podnikové riziko

Kategorie řízení rizik, která se zaměřuje na zajištění toho, aby organizace splnila své povinnosti v oblasti správy a řízení společností, podnikla příslušná opatření a identifikovala a řídila vznikající rizika.


Corporate Risk

A category of risk management that looks at ensuring an organisation meets its corporate governance responsibilities, takes appropriate actions and identifies and manages emerging risks.

Použito v metodice