Pojištění

Smlouva o financování nákladů na riziko. Pokud dojde k pojmenování pojistné události (ztráty), pojistná smlouva zaplatí držiteli smluvní částku.


Insurance

A contract to finance the cost of risk. Should a named risk event (loss) occur, the insurance contract will pay the holder the contractual amount.

Použito v metodice