Politika

Politika je obecný závazek, směr nebo záměr a je formálně uvedena vrcholovým vedením. Prohlášení o kontinuitě podnikání by mělo vyjádřit odhodlání vrcholového vedení implementovat a zdokonalovat systém řízení kontinuity provozu a mělo by umožnit manažerům nastavit cíle kontinuity provozu. Mělo by být vhodné a mělo by podporovat celkový účel organizace.


Policy

A policy is a general commitment, direction, or intention and is formally stated by top management. A business continuity policy statement should express top management's commitment to the implementation and improvement of its business continuity management system and should allow managers to set business continuity objectives. It shouldbe appropriate and should support the organization's overall purpose.

Použito v metodice