Poradenství

Poradenství je jedinečný individuální vztah mezi dvěma lidmi, kteří souhlasí se soukromým a pravidelným setkáním po určitou dobu s cílem obnovit emoční pohodu pro klienta.

Je odlišný od jakéhokoli jiného vztahu, protože je zaměřen na klienta na 100%. Umožňuje vám bezpečné místo být sami a říkat, co jste opravdu cítili v bezpečí, aniž byste se obávali úsudku, kritiky nebo nežádoucích rad.


Counselling

Counselling is a unique, one-to-one relationship between two people who agree to meet privately and regularly for a period of time with the aim of restoring emotional well-being to the client.

It is different from any other relationship as it is focussed 100% on the client. It allows you a safe place to be yourself and to say what you truly feel in confidence without fear of judgment, criticism or unwanted advice.

Použito v metodice