Postupy při řešení mimořádných událostí

Počáteční reakce na jakoukoli E / I / C a zaměřuje se na ochranu lidského života a majetku organizace.


Emergency Response Procedures

The initial response to any E/I/C and is focused upon protecting human life and the organisation’s assets.

Použito v metodice