Postupy řešení

Alternativní postupy, které mohou funkční jednotky používat, aby mohly pokračovat v plnění svých kritických funkcí během dočasné nedostupnosti konkrétních aplikačních systémů, elektronických nebo tištěných dat, hlasových nebo datových komunikačních systémů, specializovaných zařízení, kancelářských zařízení, personálu , nebo externí služby.


Workaround Procedures

Alternative procedures that may be used by a functional unit(s) to enable it to continue to perform its critical functions during temporary unavailability of specific application systems, electronic or hard copy data, voice or data communication systems, specialized equipment, office facilities, personnel, or external services.

Použito v metodice