Požadavek

Požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost. To může být uvedeno nebo naznačeno organizací, jejími zákazníky nebo jinými zainteresovanými stranami.

Specifický požadavek je ten, který byl uveden (např. V dokumentu), zatímco implicitní požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost, která je obvyklá nebo obvyklá.


Requirement

A requirement is a need, expectation, or obligation. It can be stated or implied by an organization, its customers, or other interested parties.

A specified requirement is one that has been stated (in a document for example), whereas an implied requirement is a need, expectation, or obligation that is common practice or customary.

Použito v metodice