Přátelé a příbuzní recepční centrum

Bezpečná oblast vyčleněná z pohotovostních služeb nebo místních úřadů pro použití a rozhovor s přáteli a příbuznými, kteří přijíždějí na místo závažné události.


Friends and Relatives Reception Centre

A secure area set aside by the Emergency Services or Local Authority for use and the interview of friends and relatives arriving at the scene of a major incident.

Použito v metodice