Předplatné

Smlouva s externí organizací, která zaručuje poskytování specifikovaného vybavení, zařízení nebo služeb, obvykle v určeném časovém období, v případě přerušení podnikání.


Subscription

A contract with an external organization guaranteeing the provision of specified equipment, facilities, or services, usually within a specified time period, in the event of a business interruption.

Použito v metodice