Předpolohový zdroj

Materiál (tj. zařízení, formuláře a zásoby) uložený na místě mimo provoz, který má být použit při operacích obnovy podniku.


Pre-positional Resource

Material (i.e. equipment, forms and supplies) stored at an offsite location to be used in business recovery operations.

Použito v metodice