Přehled zabezpečení

Periodické přezkoumání bezpečnosti hmotného a nehmotného majetku, které by mělo zahrnovat bezpečnostní politiku, účinnost provádění politiky, omezení přístupu k aktivům, odpovědnost za přístup a základní bezpečnost.


Security Review

A periodic review of the security of tangible and intangible assets which should cover security policy, effectiveness of policy implementation, restriction of access to the assets, accountability for access and basic safety.

Použito v metodice