Přerušení podnikání

Každá událost, ať již předpokládaná (např. zásah veřejných služeb) nebo neočekávaná (tj. zatemnění), která narušuje běžné obchodní operace v místě organizace.


Business Interruption

Any event, whether anticipated (i.e., public service strike) or unanticipated (i.e., blackout) which disrupts the normal course of business operations at an organization’s location.

Použito v metodice