Preventivní

Opatření zavedená za účelem snížení pravděpodobnosti kontinuity provozu E / I / C.


Preventative

Measures put in place to lessen the likelihood of a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice