Prioritizace rizik

Vztah přijatelných úrovní rizik mezi alternativy.


Risk Prioritisation

The relation of acceptable levels of risks among alternatives.

Použito v metodice