Proces nebo metodika plánování BCM

Proces nebo metodika plánování BCM je plánovací proces pro implementaci jakéhokoliv plánu BC.


BCM Planning Process or Methodology

BCM Planning Process or Methodology is the planning process for the implementation of any BC plan.

Použito v metodice