Proces řízení rizik

Systematický a zdokumentovaný proces objasnění kontextu rizik a identifikace, analýzy, hodnocení, léčby, monitorování, komunikace a poradenství v oblasti rizik.


Risk Management Process

The systematic and documented process of clarifying the risk context and identifying, analysing, evaluating, treating, monitoring, communicating and consulting on risks.

Použito v metodice