Profil rizika

Kombinovaný výsledek důsledků a pravděpodobnosti.


Risk Profile

The combined result of consequence and probability.

Použito v metodice