Program kontinuity podnikání

Program kontinuity podnikání je průběžným procesem řízení.  Organizace používají programy kontinuity podnikání pro implementaci a udržování svých schopností kontinuity provozu. Tyto programy jsou podporovány vrcholovým managementem a mají odpovídající zdroje.


Business Continuity program

A business continuity program is an ongoing management and governance process. Organizations use business continuity programs to implement and maintain their business continuity capabilities. These programs are supported by top management and are appropriately resourced.

Použito v metodice