Prohlášení

Formální oznámení předem schválených pracovníků o tom, že je předvídána nebo došlo k katastrofě nebo závažnému výpadku a která spouští předem dohodnuté zmírňující akce (např. Přesun na alternativní místo).


Declaration

A formal announcement by pre-authorized personnel that a disaster or severe outage is predicted or has occurred and that triggers pre-arranged mitigating actions (e.g., a move to an alternate site.)

Použito v metodice