PTSD

Posttraumatické stresové poruchy

PTSD je způsobena velkým traumatickým E / I / C, kdy osoba, která se stala svědkem nebo byla konfrontována s E / I / C, která se týkala skutečné nebo ohrožené smrti nebo vážného zranění či ohrožení fyzické integrity sebe nebo jiných, a osoba reagovala na intenzivní strach, bezmocnost nebo strach.


PTSD

Post Traumatic Stress Disorder

PTSD is caused by a major traumatic E/I/C where a person experienced, witnessed or was confronted with an E/I/C that involved actual or threatened death or serious injury or threat to the physical integrity of self or others, and the person’s response involved intense fear, helplessness or horror.

Použito v metodice