Quick Ship

Metoda řízení dodavatelského řetězce, ve které prodejce neukládá zboží na skladě, ale místo toho převádí objednávky zákazníků a detaily o dodávce buď výrobci, jinému maloobchodníkovi nebo velkoobchodu, který pak dodává zboží přímo zákazníkovi.


Quick Ship

Is a supply chain management method in which the retailer does not keep goods in stock but instead transfers customer orders and shipment details to either the manufacturer, another retailer, or a wholesaler, who then ships the goods directly to the customer.

Použito v metodice