Recepční centrum

Zabezpečená oblast, do které může být nepoškozená osoba přijata pro útočiště, první pomoc, rozhovor a dokumentaci podle potřeby pro E / I / C.


Reception Centre

A secure area to which the uninjured can be taken for shelter, first aid, interview and documentation as appropriate to the E/I/C.

Použito v metodice