Ředitelé cvičení

Role v stolním a velitelském centru nebo v živých cvičeních. Mají přístup k podrobnostem celého cvičebního plánu a zajišťují, že pokračuje v plánování. Jsou zodpovědní za mechaniku pohybu cvičení.


Exercise Directors

A role in both tabletop and command centre or live exercises. They have access to details of the whole exercise plan and ensure that it proceeds to plan. They are responsible for the mechanics of running the exercise.

Použito v metodice