Regulační

Akce v rámci plánu kontinuity činnosti, které musí být prioritou v důsledku právních, statutárních nebo regulačních požadavků.


Regulatory

Actions within a Business Continuity Plan that must be prioritised as a result of legal, statutory or regulatory requirements.

Použito v metodice