Restart

Postup nebo postupy, které vracejí aplikace a data do známého počátečního bodu. Restartování aplikace závisí na funkčním systému.


Restart

The procedure or procedures that return applications and data to a known start point. Application restart is dependent upon having an operable system.

Použito v metodice