Řídící výbor pro kontinuitu podnikání

Výbor osob s rozhodovací pravomocí (např. vedoucí pracovníci, odborníci v oblasti technologií a odborníci v oblasti kontinuity), kteří jsou pověřeni rozhodováním o strategické politice a plánování kontinuity pro organizaci a poskytnutím zdrojů pro dosažení všech cílů programu pro kontinuitu podnikání.


Business Continuity Steering Committee

A committee of decision makers, (e.g., Business leaders, technology experts and continuity professionals) tasked with making strategic policy and continuity planning decisions for the organization, and for providing the resources to accomplish all business continuity program goals.

Použito v metodice