Riziková chuť

Ochota organizace přijmout stanovenou míru rizika, aby mohla své podnikání provádět nákladově efektivně. Různé organizace v různých fázích jejich existence budou mít různou chuť k riziku.


Risk Appetite

The willingness of an organisation to accept a defined level of risk in order to conduct its business cost-effectively. Different organisations at different stages of their existence will have different risk appetites.

Použito v metodice