Riziková léčba

Riziková léčba zahrnuje vytvoření řady možností pro zmírnění rizika, posouzení těchto možností a přípravu a provádění akčních plánů. Nejrychlejší rizika by se měla naléhavě řešit.


Risk Treatment

Risk treatment involves developing a range of options for mitigating the risk, assessing those options, and then preparing and implementing action plans. The highest rated risks should be addressed as a matter of urgency.

Použito v metodice