RPC

Schopnost bodu obnovy

Schopnost bodu obnovy doba, po kterou byla data obnovena a nebo byly systémy obnoveny (na určeném místě obnovení / alternativního umístění) po výpadku nebo během obnovy po havárii.


RPC

Recovery Point Capability

The point in time to which data was restored and/or systems were recovered (at the designated recovery/alternate location) after an outage or during a disaster recovery exercise.

Použito v metodice