RTO

Doba zotavení času

Významný výstup z BIA, který určuje dobu, do které musí být obnoveny kritické činnosti mise a nebo jejich závislost.


RTO

Recovery Time Objective

An essential output from the BIA that identifies the time by which Mission Critical Activities and/or their dependencies must be recovered.

Použito v metodice