Různé směrování

Směrování informací prostřednictvím rozdělených nebo duplicitních kabelových zařízení.


Diverse Routing

The routing of information through split or duplicate cable facilities.

Použito v metodice