RVP

Bezpečné místo

Bezpečné místo (bod), do kterého jsou všechny prostředky pro nouzové služby, které přicházejí do externího kordonu pro nouzové / zákonné služby, zaměřeny na protokolování, instruktáž, vydání a nasazení zařízení.


RVP

Rendezvous Point

A secure and safe location (point) to which all Emergency Services resources arriving at an emergency/statutory services outer cordon are directed for logging, briefing, equipment issue and deployment.

Použito v metodice