Scénář

Předdefinovaná sada kontinuity podnikání E / I / C a podmínky, které popisují přerušení, narušení nebo ztrátu týkající se některých aspektů podnikání organizace za účelem provádění plánu (plánů) a lidí, kteří by spravovali Kontinuita podnikání E / I / C.


Scenario

A pre-defined set of Business Continuity E/I/C and conditions that describe an interruption, disruption or loss related to some aspect(s) of an organisation's business for purposes of exercising a plan(s) and the people that would manage a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice