Schopnost

Zastřešující termín, který obecně zahrnuje obchodní procesy, činnosti, technologické systémy nebo aplikace.


Capability

An umbrella term which generically encompasses business processes or activities, and/or technology systems or applications.

Použito v metodice