Seznam úkolů

Definované povinné a diskreční úkoly přidělené týmům a nebo jednotlivým rolím v plánu.


Task List

Defined mandatory and discretionary tasks allocated to teams and/or individual roles within a plan.

Použito v metodice