Shoda

Shoda je "splnění požadavku". Pro splnění požadavků splňujte požadavky. Existuje mnoho typů požadavků. Existují požadavky na systém řízení, požadavky zákazníků, smluvní požadavky, regulační požadavky, zákonné požadavky a tak dále.


Conformity

Conformity is the "fulfillment of a requirement". To conform means to meet or comply with requirements. There are many types of requirements. There are management system requirements, customer requirements, contractual requirements, regulatory requirements, statutory requirements, and so on.

Použito v metodice