Snižování nebo zmírnění rizika

Selektivní aplikace vhodných technik a zásad řízení pro snížení nebo zmírnění pravděpodobnosti výskytu nebo jeho následků, nebo obojí.


Risk Reduction or Mitigation

A selective application of appropriate techniques and management principles to reduce or mitigate either likelihood of an occurrence or its consequences, or both.

Použito v metodice