Standardy rizik

Na celém světě byly vydány různé standardy rizik, které poskytují poradenství pro podnikání v oblasti řízení rizik. Například: Standard australského / novozélandského řízení rizik (AS / NZS4360: 1999).


Risk Standards

Various Risk Standards have been published around the world providing guidance for business on managing risk. For example: the Australian/New Zealand Standard on Risk Management (AS/NZS4360: 1999).

Použito v metodice