Statutární služby

Služby, jejichž povinnosti jsou stanoveny zákonem, např. Požární a záchranná služba, pobřežní hlídka.


Statutory Services

Those services whose responsibilities are laid down by law e.g. Fire and Rescue Service, Coast Guard Service.

Použito v metodice