Strategie kontinuity podnikání

Přístup vybraný organizací k zajištění jejího oživení a kontinuity v případě katastrofy nebo jiného narušení podnikání.


Business Continuity Strategy

An approach selected by an organization to ensure its recovery and continuity in the face of a disaster or other business disruption.

Použito v metodice