Strategie obnovy

Strategie kontinuity podnikání je fází procesu plánování BCM. Jedná se o koncepční shrnutí preventivních a ozdravných strategií, které musí být provedeny mezi výskytem katastrofy a dobou obnovení normálních operací.


Recovery Strategy

Business Continuity Strategy is a phase within the BCM planning process. It is the conceptual summary of preventive and recovery strategies that must be carried out between the occurrence of a disaster and the time when normal operations are restored.

Použito v metodice