Strážce podlahy

Osoba odpovědná za to, aby všichni zaměstnanci, návštěvníci a dodavatelé evakuovali podlahu v rámci určitého místa.


Floor Warden

Person responsible for ensuring that all employees, visitors and contractors evacuate a floor within a specific site.

Použito v metodice