Strukturovaný návod

Typy cvičení, ve kterých členové týmu fyzicky provádějí plány nepřetržité činnosti a verbálně posuzují každý krok, aby posoudili jeho účinnost, identifikovali vylepšení, omezení a nedostatky.


Structured Walkthrough

Types of exercise in which team members physically implement the business continuity plans and verbally review each step to assess its effectiveness, identify enhancements, constraints and deficiencies.

Použito v metodice