Syndikace Ratio

Počet pracovních míst, které jsou prodávány poskytovateli třetích stran v prostředích pro obnovení zdrojů, a jejich dostupnost v době kontinuity E / I / C je na prvním místě.


Syndication Ratio

The number of times that a work area is sold by the third party providers at a resource recovery location and its availability at the time of a Business Continuity E/I/C is on a first-come-first-served basis.

Použito v metodice