Systémová rizika

Riziko, že selhání jednoho účastníka nebo části procesu, systému, průmyslu nebo trhu při plnění jeho povinností způsobí, že ostatní účastníci nebudou schopni splnit své závazky, pokud způsobí, že způsobí významnou likviditu a další problémy, čímž ohrožuje stabilitu celého procesu , systém, průmysl nebo trh.


Risk Systemic

The risk that the failure of one participant or part of a process, system, industry or market to meet its obligations will cause other participants to be unable to meet their obligations when due causing significant liquidity and other problems thereby threatening the stability of the whole process, system, industry or market.

Použito v metodice