Taktická kontrola

Prvořadou úlohou taktické úrovně kontroly je poskytnout a koordinovat akční plán pro řešení kontinuity podnikání E / I / C a / nebo implementovat politiku a strategii strategické úrovně kontroly (pokud existuje) . Rovněž stanovit prioritu při přidělování zdrojů při koordinaci provádění plánu.


Tactical Control

A primary role of a tactical level of control is to provide and co- ordinate an action plan to deal with the Business Continuity E/I/C and/or implement the policy and strategy of the strategic level of control (where the latter exists). Also to determine the priority in the allocation of resources in the co-ordination of the implementation of the plan.

Použito v metodice