Telekomunikace

Technologie komunikace prostřednictvím telefonu, rozhlasu, televize atd.


Telecommunications

The technology of communications by telephony, radio, television, etc.

Použito v metodice