Testovací skript

Podrobný popis úkolů, které budou provedeny při provádění testu. Testovací skript podrobně popisuje rozsah testu a definuje kritéria úspěšnosti.


Test Script

A detailed description of the tasks that will be undertaken whilst conducting a test. The test script details the scope of the test and defines the success criteria.

Použito v metodice