Tiskové zprávy

Poskytnutí mluvčí organizace (organizací) na určitém místě a čase, aby poskytly informace a odpovědi na jakékoli dotazy nebo dotazy od médií.


Press Briefings

The provision of an organisation spokesperson(s) at a specific venue and time(s) to brief and answer any questions or enquiries from the media.

Použito v metodice